REGULAMIN I WARUNKI WYNAJMU SPRZĘTU
Poniższe warunki j wskazane warunki stanowią integralną cześć umowy wypożyczenia.
1- Sposoby składania zamówień :
Zarejestrowany klient ( Najemca ) który dokonał już wcześniej wynajmu minimum jeden raz, może złożyć zamówienie drogą elektroniczną lub telefonicznie ( dane podane w zakładce Kontakt) .
Niezarejestrowany klient przy pierwszym wynajmie sprzętu musi wypełnić formularz kontaktowy oraz podać wszystkie dane niezbędne do rejestracji .
Wysłanie „formularza wynajmu” poprzez stronę disire.pl nie jest jednoznaczne z rezerwacją sprzętu i nie świadczy o zawarciu umowy.
Formularz wynajmu służy do kontaktu z disire.pl w celu ustalenia warunków wynajmu, w tym przydzielenia rabatu dla stałych klientów oraz ustalenia sposobu dostawy.
2- UMOWA –
Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest podpisanie umowy, protokołu wypożyczenia oraz zobowiązania Klienta do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za sprzęt.
Po ustaleniu cen oraz warunków wynajmu, Administrator wysyła Najemcy formularz zamówienia, który po podpisaniu przez obie strony staje się  wiążącym dokumentem świadczącym o zawarciu umowy między Wynajmującym a Najemcą.
3-Płatność
Dokonanie płatności odbywa się z chwilą zarezerwowania sprzętu. Po zaksięgowaniu wpłaty za wynajem umowa wynajmu i rezerwacji sprzętu staje się wiążąca .
Dla stałych klientów dostępna jest opcja płatności 50/50. 50% wartości zamówienia z chwilą rezerwacji sprzętu a pozostałe 50% najpóźniej dzień przed końcem wynajmu lub zwrotem sprzętu.
4-Odbiór/Zwrot sprzętu
Klient zobligowany jest do poinformowania disire.pl o przekroczeniu terminu zwrotu wypożyczonego sprzętu. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu zawartego w umowie, bez zgody Najmującego zostaną naliczone opłaty karne liczone wg. cen wynajmu za dobę umieszczonych na stronie disire.pl.
Disire.pl, w szczególnych przypadkach może naliczyć dodatkowe opłaty za każdą  godzinę oczekiwania na dostawę lub odbiór sprzętu w sytuacjach kiedy ustalono godziny dostawy/odbioru.
Odbiór/zwrot sprzętu we własnym zakresie odbywa sie w siedzibie disire.pl ( adres w zakładce kontakt ) w godzinach 8.00-16.00 od pon.-pt.
Inne terminy ustalane są indywidualne.
W terminie wynajmu sprzętu disire.pl świadczy bezpłatną pomoc techniczną. Wszystkie naprawy wynikające z nieprawidłowego użytkowania sprzętu są odpłatne, a ich koszty pokrywa wypożyczający.
5- UBEZPIECZENIE
Najemca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i na czas wynajmu powinien posiadać aktualne ubezpieczenie OC firmy od zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży sprzętu.
Zgodnie z umową wszelkie koszty wynikające z uszkodzenia i niewłaściwego wykorzystywania sprzętu, a także związane z kradzieżą i transportem ponosi Klient.
Najemca podnajmując wynajęty sprzęt innym podmiotom odpowiada bezpośrednio za działania firm podnajmujących.